Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1070
– Nie sądzę, by ktoś mógł przedstawić mi mnie w gorszym świetle niż ja sam siebie widzę.
— Adaś Miauczyński; Dzień świra (2002)
1070
4884 9105 400
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
Sponsored post
soup-sponsored
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
1070
Even if we don't have the power to choose where we come from, we can still choose where we go from there. We can still do things. And we can try to feel okay about them.
— Stephen Chbosky, The Perks of Being a Wallflower
Reposted fromnattaly nattaly viafajnychnielubie fajnychnielubie
1070
...ale to nieustannie trawiące mnie marzenie, by ujrzeć na własne oczy jak najwięcej lądów i mórz, zanim umrę.
— Nikos Kazantzakis, Grek Zorba
Reposted fromstylte stylte viaemciu emciu
1070
8052 04c4 400
Reposted frompotentialproblem potentialproblem viaemciu emciu
1070

Nawet sobie nie wyobrażasz ile rzeczy mówię ci w myślach.

Reposted fromgdybam gdybam viaemciu emciu
5673 f9ae 400

Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaemciu emciu
7879 b912 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaemciu emciu
0197 b06b 400
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaemciu emciu
1070
przeraża mnie ten cały zmarnowany przeze mnie czas
Reposted fromcreure creure viaemciu emciu
0214 61e8 400

gazed:

We need a nap. 

Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaemciu emciu
1070
1070

Ciebie już nie ma
Całe są tylko oczy
Osobno fragment biodra
I stopa

Gdyż nie ma większej rzeźni
Niż pamięć

— Tomasz Jastrun
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viaciarka ciarka
3959 e5cf 400
Reposted fromellababygirl ellababygirl viadidlirnik didlirnik
1070
2130 f676 400
californication 4
1070
4829 64ce 400
Marcin Świetlicki, O.
1070
Nauczyłam się milczeć, gdy mam coś do powiedzenia.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaciarka ciarka
1070
Potencjał nic nie znaczy. Trzeba coś robić. Niemal każdy osesek w kołysce ma większy potencjał ode mnie.
— Bukowski
1070
6194 5434 400
Reposted fromMuppet Muppet viafajnychnielubie fajnychnielubie
1070
To nie była żadna dzikość serca, jadę stopem, bo nie mam na helikopter, bo nie wynaleziono, kurwa, teleportacji, i to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie.
— Jakub Żulczyk
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...